-  

Simulace zbytkových optických vad objektivu Merz  124/147

Zdeněk Rail, Zbyněk Melich, Bohdan Šrajer

8

Maksutovovy soustavy z Turnova

Zdeněk Rail, Zbyněk Melich, Daniel Jareš, Pavel Pintr, David Vápenka    

14

Optické parametry význačných refraktorů

Zdeněk Rail, Daniel Jareš, Pavel Pintr, David Vápenka    

34


Příležitosti pro česká pracoviště v rámci SSA Evropské kosmické agentury (ESA) - kosmické počasí, kosmické smetí a blízkozemní objekty

Jaroslav Urbář

prezentace

49

Evropská soutěž v kosmických vědách Odysseus II pro studenty i učitel
Jaroslav Urbář

prezentace

50

Lidské zdraví, jeho determinanty a možnosti jeho ovlivňování

Petr Kachlík

51

Fyzikálně astronomické úvahy III.

Pavel Oupický

62

Taxonomie extrasolárních systémů

P. Pintr, E. Plávalová, Vl. Peřinová, A. Lukš

prezentace

79

VYHODNOCENÍ VYBRANÝCH TEPLOTNÍCH CHARAKTERISTIK VE VEGETAČNÍM OBDOBÍ NA ÚZEMÍ ČR V OBDOBÍ 1961–2010

Lenka Hájková, Věra Kožnarová

80

Rok 2015 z pohledu (bio)meteorologa

Martin Novák

prezentace

87

Meteorologické faktory fotosyntézy

Jana Klimešová, Tomáš Středa

prezentace

88

Vertikální vazby v atmosféře-ionosféře

Petra Koucká Knížová

89

Mikroklimatická specifika Mohelenské hadcové stepi

Eva Stehnová, Petra Procházková, Hana Středová

prezentace

92

Geologie bosenských "pyramid"

Blanka Šreinová

93

Zakázaná archeologie

Jiří Voňka

106

SID Monitor – registrace slunečních erupcí v rádiovém oboru

Radovan Mrllák

107

Rekonstrukce sluneční aktivity 11 000 let zpět a možné dlouhodobé periodicity

Jaroslav Střeštík

111

Projekt F.CHROMA – pozorovací kampaň v září 2015

Eva Marková

116