Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí

Úpice 22. – 24. 5. 2007

Jiří Čech

Pohyb barycentra slunecní soustavy a cykly slunecní aktivity

Jiří Čech

Rok 2007 – rok minima slunecního cyklu No 23?

Letfus V. †, Ladislav Kulčár

Slnecný cyklus urcený na základe dlhodobých pozorovaní slnecných škvrn

Jaroslav Střeštík

Variace s periodami kolem 1,3 roku ve sluneční a geomagnetické aktivitě

Csatáriová Mária, Begeni Peter

Bezteleskopické pozorovania Slnka – súčasnosť a minulosť

Vyskočil Libor

Vývoj plazmového ohonu komety C/2006 M4 SWAN

Rušin V., Druckmüller M., Minarovjech M., Saniga M.

Mnohotvárnosť  jemných štruktúr bielej koróny

Marková E., Bělík M., Druckmüller M., Druckmüllerová

Dynamika polárních paprsků během zatmeění Slunce 2006

Jan Sládeček

Prstencové zatmění Slunce a vesmírné středisko ve Francouzské Guayaně

Elena Dzifčáková

Diagnostika netermalnej distribucie elektronov v plazme slnečnych erupcií

Peter Križan

Roční chod vybraných charakteristik ozonopauzy a tropopauzy na ozonosondážnych staniciach v rozlicných oblastiach na zemskom povrchu

Tomáš Balcar

Ozonová vrstva Země – minulost a současnost

Alina Prigancová, Y.I. Feldstein

Prejavy auroálnych procesov a ich súvislosti

Josef Bochníček, Pavel Hejda, Radan Huth, Hana Davídkovová

Sluneční/geomagnetická aktivita, teplota polární zimní dolní stratosféry, fáze QBO a cirkumpolární vítr

Radan Huth, Lucie Pokorná, Josef Bochníček, Pavel Hejda

Srovnání vlivu sluneční a geomagnetické aktivity na módy proměnlivosti atmosférické cirkulace

Radan Huth, Jan Kyselý, Josef Bochníček, Pavel Hejda

Vlivy sluneční a geomagnetické aktivity na výskyt synoptických situací v Evropě

Josef Boška, D.Kouba, Petra Šauli

Účinky geomagnetické aktivity v ionosférických driftech měřených v E a F oblasti ionosféry

Jaroslav Rožnovský, Jana Smolíková

Pravděpodobnost předpovědí teploty vzduchu

Jirí Čech

Oteplování Země – důsledek lidské činosti nebo přirozený jev?

Bohuslav Růžek, Jan Zedník

Seismický šum: neblahý společník seismických měření, ale i zvěd ze zemských hloubek

Kateřina Potužníková, Sedlák P., Šauli P.

Analýza turbulentního proudění nad zalesněným terénem

Kateřina Rebrošová, Jiří Schneider

Zhodnocení současného stavu a péče o lesní rezervace Uherskohradišťska

Jiří Schneider, Petr Kupec, Ilja Vyskot, Alice Melicharová, Jitka Fialová, David Smítka

Odvození ekologické újmy způsobené škodami zvěří na lesních ekosystémech na příkladu lokalit Ranšpurk a Cahnov-Soutok

Daniel Bareš , Martin Možný, Jiří Nekovář

Monitoring fenologických fází digitální kamerou

Petr Skřehot, Radovan Říman

Modelování úniku a rozptylu nebezpečných plynných látek v atmosféře

Radovan Říman, Petr Skřehot

Aloha v praxi - případová studie havárie cisterny přepravující nebezpečnou chemickou látku

Jan Sládeček

Nadlimitní koncentrace znečťujících látek v ovzduší se zaměřením na aglomerace České republiky

Lenka Hájková

RACE 2040

Martin Novák

Biometeorologická předpoved ČHMÚ – současnost a budoucnost

Jana Štetiarová, O. Dzvoník, K. Kudela, P. Daxner

Fyziologické a biochemické parametre sledované v dobe maxima a minima slnečnej aktivity

Jan Sitar, Jaroslav Střeštík

Chronologie akutního koronárního syndromu

Radek Melich, Zbyněk Melich, Ivan Šolc, Jan Klimeš sr., Jan Klimeš jr.

Nový typ dvojlomné předsádky úzkopásmového filtru

Jan Klimeš st.

Bezštěrbinový spektrograf

Daniel Jareš,Vít Lédl, Zdenek Rail

Dalekohledy typu Schmidt-Cassegrain (SCT)

František Janda

Ohrožené radiokomunikační služby

Rostislav Rajchl

Klimatické a společenské jevy v období Malé doby ledové na uherskobrodsku

Jaroslav Rajchl

Součinnost komplementárního, Cardanův svět a neúplnost

Jirí Mihola

Inverzní astronomie (stupně poznání)

Jaroslav Střeštík, Miroslav Mikulecký starší

Sluneční skvrny, erupce a geomagnetická aktivita: Vztah k mozkové mrtvici?

Miroslav Mikulecký starší, Pavol Bakoss

Pol storočia leptospiróz na Slovensku a slnečné škvrny

Jaroslav Střeštík, Miroslav Mikulecký mladší, Miroslav Mikulecký starší

Počasí a klíštetem přenášená virová encefalitis v České a Slovenské republice

Miroslav Mikulecký mladší, Miroslav Mikulecký starší

Všeobecné trendy výskytu klieštového vírusového zápalu mozgu v strednej Európe sa medzi krajinami líšia: vplyv očkovania?